Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2012 12:45 XXI/247/2012 UCHWAŁA NR XXI/247/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2012 r.
03.07.2012 12:43 XXI/246/2012 UCHWAŁA NR XXI/246/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
03.07.2012 12:42 XXI/245/2012 UCHWAŁA NR XXI/245/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Ustroń miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
03.07.2012 12:42 XXI/244/2012 UCHWAŁA NR XXI/244/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
03.07.2012 12:39 XXI/243/2012 UCHWAŁA NR XXI/243/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
03.07.2012 12:38 XXI/242/2012 UCHWAŁA NR XXI/242/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
03.07.2012 12:37 XXI/241/2012 UCHWAŁA NR XXI/241/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w Ustroniu
03.07.2012 12:37 XXI/240/2012 UCHWAŁA NR XXI/240/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia w drodze kupna na rzecz Miasta Ustroń działki 1893/31 położonej w obr. Ustroń
03.07.2012 12:36 XXI/239/2012 UCHWAŁA NR XXI/239/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Poniwiec
03.07.2012 12:35 XXI/238/2012 UCHWAŁA NR XXI/238/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Górny

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna