Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2012 12:34 XXI/237/2012 UCHWAŁA NR XXI/237/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Centrum
03.07.2012 12:33 XXI/236/2012 UCHWAŁA NR XXI/236/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Dolny
03.07.2012 12:31 XXI/235/2012 UCHWAŁA NR XXI/235/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu jej działania
03.07.2012 12:29 XXI/234/2012 UCHWAŁA NR XXI/234/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania członka oraz powołania członków stałej Komisji Uzdrowiskowej
03.07.2012 12:28 XXI/233/2012 UCHWAŁA NR XXI/233/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2012 r.
03.07.2012 12:26 XXI/232/2012 UCHWAŁA NR XXI/232/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsko-Białej na realizację zadania – prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
03.07.2012 12:25 XXI/231/2012 UCHWAŁA NR XXI/231/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
03.07.2012 12:24 XXI/230/2012 UCHWAŁA NR XXI/230/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012
04.06.2012 13:11 XX/229/2012 UCHWAŁA NR XX/229/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ustroniu na 2012 r.
04.06.2012 13:11 XX/228/2012 UCHWAŁA NR XX/228/2012 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna