Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.01.2010 10:33 Uchwała Nr XXXIX/458/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
06.01.2010 15:01 Uchwała Nr XXXVIII/437/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2010
08.12.2009 15:11 Uchwała Nr XXXVIII/438/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości , podatek rolny i podatek leśny
08.12.2009 15:08 Uchwała Nr XXXVIII/439/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości , podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektornicznej
08.12.2009 15:04 Uchwała Nr XXXVIII/440/2009 z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
08.12.2009 14:55 Uchwała Nr XXXVIII/441/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 listopada w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Miasta Ustroń kartą płatniczą
20.11.2009 11:42 Uchwała Nr XXXVII/426/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2010
20.11.2009 11:29 Uchwała Nr XXXVII/427/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 października 2009r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2010
20.11.2009 11:24 Uchwała Nr XXXVII/428/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 października 2009r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego w roku 2010