Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.07.2010 14:29 ZP / 28 / 2010 28 Konserwacja drzew na terenach zieleni miejskiej w Ustroniu
18.06.2010 18:05 ZP / 27 / 2010 27 Rekultywacja trawników w parkach i na terenach zieleni, nasadzenia-uzupełnienia kwietników bylinowych
18.06.2010 17:02 ZP / 26 / 2010 26 Remontu mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 2607 S ul. Cieszyńskiej w Ustroniu
09.06.2010 16:28 ZP / 25 / 2010 25 Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1.368.000,00 zł na realizację inwestycji pn: Przebudowa ul. Dominikańskiej i Goleszowskiej oraz remont ul. Daszyńskiego od ronda przy ulicy Cieszyńskiej do przejazdu kolejowego przy ulicy Dworcowej w Ustroniu
09.06.2010 15:31 ZP / 24 / 2010 24 REMONT MUZEUM USTROŃSKIEGO - DOSTAWA KOTŁA
08.06.2010 14:31 ZP / 23 / 2010 23 Remont i przebudowa dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Cieszyńskiej VII w Ustroniu
08.06.2010 12:15 ZP / 22 / 2010 22 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków zespołu muzealnego w Ustroniu przy ulicy Hutniczej 3
27.05.2010 13:32 ZP / 21 / 2010 21 Wykonanie projektu budowlanego oraz branżowych projektów wykonawczych dla zadania pod nazwą „Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu” wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
30.04.2010 15:11 ZP / 20 / 2010 20 Kompleksowa modernizacja Ośrodka Zdrowia przy ulicy Mickiewicza w Ustroniu - Etap III
16.04.2010 21:00 ZP / 19 / 2010 19 REMONT MUZEUM USTROŃSKIEGO

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna