Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.02.2011 14:07 330/2010 Zarządzenie nr 330/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian struktury wydatków w budżecie miasta na rok 2010
11.02.2011 14:04 329/2010 Zarządzenie nr 329/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2010
11.02.2011 14:02 328/2010 Zarządzenie nr 328/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność gminy do oddania w dzierżawę,najem na czas oznaczony do 3 lat
11.02.2011 13:53 327/2010 Zarządzenie nr 327/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
11.02.2011 13:51 326/2010 Zarządzenie nr 326/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
11.02.2011 13:40 325/2010 Zarządzenie nr 325/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń
11.02.2011 13:37 324/2010 Zarządzenie nr 324/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości,podatku rolnym,podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011r.
11.02.2011 13:33 323/2010 Zarządzenie nr 323/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010
11.02.2011 13:31 322/2010 Zarządzenie nr 322/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów finansowych na rok 2010
11.02.2011 13:28 321/2010 Zarządzenie nr 321/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów finansowych na rok 2010

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna