Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.02.2011 13:02 320/2010 Zarządzenie nr 320/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2010r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu miasta w roku 2010
11.02.2011 12:59 319/2010 Zarządzenie nr 319/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie:trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ustroniu oraz szcegółowych warunków jego funkcjonowania
11.02.2011 12:48 318/2010 Zarządzenie nr 318/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie Komisji Konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert o dotację na realizację zadania publicznego
11.02.2011 12:41 317/2010 Zarządzenie nr 317/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania
11.02.2011 12:36 316/2010 Zarządzenie nr 316/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej
11.02.2011 12:32 315/2010 Zarządzenie nr 315/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów finansowych na rok 2010
11.02.2011 12:29 314/2010 Zarządzenie nr 314/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów finansowych na rok 2010
11.02.2011 12:24 313/2010 Zarządzenie nr 313/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
11.02.2011 12:20 312/2010 Zarządzenie nr 312/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie planów finansowych na rok 2010
11.02.2011 12:16 311/2010 Zarządzenie nr 311/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu miasta w roku 2010

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna