Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.02.2011 12:03 310/2010 Zarządzenie nr 310/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego do zmian w budżecie na rok 2010 w związku z dotacjami celowymi
11.02.2011 11:58 309/2010 Zarządzenie nr 309/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie na rok 2010
10.02.2011 08:08 308/2010 Zarządzenie nr 308/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 grudnia 2010r. zmieniające zarządzenie nr 301/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010r. Nr XLIX/574/2010 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
09.02.2011 15:19 307/2010 Zarządzenie nr 307/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011r.
10.12.2010 09:45 306/2010 Zarządzenie nr 306/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ustroniu na 2011r.
10.12.2010 09:40 305/2010 Zarządzenie nr 305/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zwolnień w opłacie
10.12.2010 09:37 304/2010 Zarządzenie nr 304/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie powołania komisji do spraw postępowania z dokumentami z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2010r.
02.12.2010 14:38 303/2010 Zarządzenie nr 303/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
02.12.2010 14:30 302/2010 Zarządzenie nr 302/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
02.12.2010 12:46 301/2010 Zarządzenie nr 301/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010r. nr XLIX/574/2010 w sprawie przyjęcia rocznego programu wspołpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna