Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2010 12:44 XLIX/582/2010 Uchwała NR XLIX/582/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustroń
08.11.2010 12:42 XLIX/575/2010 Uchwała NR XLIX/575/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie aktualizacji planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń
08.11.2010 12:40 XLIX/573/2010 Uchwała NR XLIX/573/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2011
08.11.2010 12:39 XLIX/572/2010 Uchwała NR XLIX/572/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
08.11.2010 12:38 XLIX/570/2010 Uchwała NR XLIX/570/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zwolnień w opłacie
08.11.2010 12:36 XLIX/569/2010 Uchwała NR XLIX/569/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
08.11.2010 12:35 XLIX/568/2010 Uchwała NR XLIX/568/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2011
08.11.2010 12:34 XLIX/567/2010 Uchwała NR XLIX/567/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego w roku 2011
08.11.2010 12:33 XLIX/566/2010 Uchwała NR XLIX/566/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2011
08.11.2010 12:32 XLIX/565/2010 Uchwała NR XLIX/565/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011

1 2 3 następna