Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2010 12:31 XLIX/564/2010 Uchwała NR XLIX/564/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2010 r.
07.10.2010 14:23 XLVIII/555/2010 Uchwała NR XLVIII/555/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
07.10.2010 14:21 XLVIII/553/2010 Uchwała NR XLVIII/553/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
07.10.2010 14:20 XLVIII/552/2010 Uchwała NR XLVIII/552/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2010 r.
03.09.2010 11:06 XLVII/547/2010 Uchwała NR XLVII/547/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń
03.09.2010 11:05 XLVII/535/2010 Uchwała NR XLVII/535/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą „Gazeta Ustrońska”
03.09.2010 11:01 XLVII/533/2010 Uchwała NR XLVII/533/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Miasta Ustroń i sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania
03.09.2010 10:59 XLVII/532/2010 Uchwała NR XLVII/532/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/332/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
03.09.2010 10:57 XLVII/530/2010 Uchwała NR XLVII/530/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2010 r.
28.06.2010 10:33 XLV/516/2010 Uchwała NR XLV/516/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez Miasto Ustroń przedszkoli publicznych

poprzednia 1 2 3 następna