Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.06.2010 10:32 XLV/515/2010 Uchwała NR XLV/515/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 23 czerwca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2010 r.
02.06.2010 12:13 XLIV/508/2010 Uchwała NR XLIV/508/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2010 r.
11.05.2010 11:31 XLIII/505/2010 Uchwała NR XLIII/505/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/171/2004 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz granic i numerów obwodów głosowania z wykazem wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych
11.05.2010 11:29 XLIII/499/2010 Uchwała NR XLIII/499/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2010 r.
08.04.2010 08:37 XLII/490/2010 Uchwała NR XLII/490/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Ustroń dla niepublicznych przedszkoli
03.03.2010 13:25 XLI/477/2010 UCHWAŁA NR XLI/477/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2010
12.02.2010 09:54 XL/466/2010 UCHWAŁA Nr XL/466/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 stycznia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2010 r.

poprzednia 1 2 3