Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2010 12:25 XLIX/582/2010 Uchwała NR XLIX/582/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustroń
08.11.2010 12:25 XLIX/581/2010 Uchwała NR XLIX/581/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta
08.11.2010 12:24 XLIX/580/2010 Uchwała NR XLIX/580/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miasta Ustroń
08.11.2010 12:22 XLIX/579/2010 Uchwała NR XLIX/579/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” w związku z jubileuszem 90 lecia „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Ustroniu
08.11.2010 12:21 XLIX/578/2010 Uchwała NR XLIX/578/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania
08.11.2010 12:20 XLIX/577/2010 Uchwała NR XLIX/577/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność gminy do oddania w dzierżawę, najem na czas oznaczony do 3 lat
08.11.2010 12:19 XLIX/576/2010 Uchwała NR XLIX/576/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie świadczenia usługi telekomunikacyjnej na terenie Miasta Ustroń
08.11.2010 12:18 XLIX/575/2010 Uchwała NR XLIX/575/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie aktualizacji planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Ustroń
08.11.2010 12:17 XLIX/574/2010 Uchwała NR XLIX/574/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011
08.11.2010 12:16 XLIX/573/2010 Uchwała NR XLIX/573/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok 2011.

1 2 3 4 5 6 następna