Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2010 12:14 XLIX/572/2010 Uchwała NR XLIX/572/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
08.11.2010 12:05 XLIX/571/2010 Uchwała NR XLIX/571/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
08.11.2010 12:04 XLIX/570/2010 Uchwała NR XLIX/570/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zwolnień w opłacie
08.11.2010 12:03 XLIX/569/2010 Uchwała NR XLIX/569/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011
08.11.2010 12:01 XLIX/568/2010 Uchwała NR XLIX/568/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2011
08.11.2010 12:00 XLIX/567/2010 Uchwała NR XLIX/567/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku rolnego w roku 2011
08.11.2010 11:59 XLIX/566/2010 Uchwała NR XLIX/566/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2011
08.11.2010 11:57 XLIX/565/2010 Uchwała NR XLIX/565/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011
08.11.2010 11:54 XLIX/564/2010 Uchwała NR XLIX/564/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2010 r.
08.11.2010 11:51 XLIX/563/2010 Uchwała NR XLIX/563/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna