Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2010 11:49 XLIX/562/2010 Uchwała NR XLIX/562/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010
07.10.2010 14:18 XLVIII/561/2010 UCHWAŁA Nr XLVIII/561/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Ustroniu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
07.10.2010 14:17 XLVIII/560/2010 Uchwała NR XLVIII/560/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Kobiór dotyczącej likwidacji Publicznego Zakładu Lecznictwa Podstawowego o Kobiórze
07.10.2010 14:08 XLVIII/559/2010 UCHWAŁA Nr XLVIII/559/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 września 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
07.10.2010 14:07 XLVIII/558/2010 UCHWAŁA Nr XLVIII/558/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej
07.10.2010 14:06 XLVIII/557/2010 Uchwała NR XLVIII/557/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu
07.10.2010 14:05 XLVIII/556/2010 UCHWAŁA Nr XLVIII/556/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustroń
07.10.2010 14:03 XLVIII/555/2010 Uchwała NR XLVIII/555/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
07.10.2010 14:02 XLVIII/554/2010 UCHWAŁA Nr XLVIII/554/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 września 2010 r. w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2010
07.10.2010 13:54 XLVIII/553/2010 Uchwała NR XLVIII/553/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna