Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.10.2010 13:52 XLVIII/552/2010 Uchwała NR XLVIII/552/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2010 r.
07.10.2010 13:49 XLVIII/551/2010 UCHWAŁA Nr XLVIII/551/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 września 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010
07.10.2010 13:48 XLVIII/550/2010 UCHWAŁA Nr XLVIII/550/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010
03.09.2010 10:28 XLVII/549/2010 UCHWAŁA Nr XLVII/549/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie diet dla radnych i zwrotu kosztów podróży oraz zasad przyznawania diet przewodniczącym zarządów osiedli lub ich zastępcom
03.09.2010 10:27 XLVII/548/2010 UCHWAŁA Nr XLVII/548/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących komisji problemowych Rady i ustalenia ich składu osobowego
03.09.2010 10:20 XLVII/547/2010 Uchwała NR XLVII/547/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ustroń
03.09.2010 10:13 XLVII/546/2010 UCHWAŁA Nr XLVII/546/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Ustroń
03.09.2010 10:11 XLVII/545/2010 UCHWAŁA Nr XLVII/545/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Ustroń
03.09.2010 10:10 XLVII/544/2010 UCHWAŁA Nr XLVII/544/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska dotyczącej likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej
03.09.2010 10:08 XLVII/543/2010 UCHWAŁA Nr XLVII/543/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego dotyczącej przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna