Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.09.2010 09:53 XLVII/532/2010 Uchwała NR XLVII/532/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/332/2009 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
03.09.2010 09:51 XLVII/531/2010 UCHWAŁA Nr XLVII/531/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Śląskiemu Oddziałowi Straży Granicznej
03.09.2010 09:51 NR XLVII/530/2010 Uchwała NR XLVII/530/2010 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2010 r.
03.09.2010 09:49 XLVII/529/2010 UCHWAŁA Nr XLVII/529/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta na rok 2011 oraz rodzajów i szczegółowości materiałów towarzyszących projektowi budżetu
03.09.2010 09:47 XLVII/528/2010 UCHWAŁA Nr XLVII/528/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
03.09.2010 09:43 XLVII/527/2010 UCHWAŁA Nr XLVII/527/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010
03.09.2010 09:42 XLVII/526/2010 UCHWAŁA Nr XLVII/526/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.
27.07.2010 10:39 XLVI/525/2010 UCHWAŁA Nr XLVI/525/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pt. „Będę euro-przedszkolakiem” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
27.07.2010 10:31 XLVI/524/2010 UCHWAŁA Nr XLVI/524/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010
25.06.2010 14:43 XLV/523/2010 UCHWAŁA Nr XLV/523/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna