Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.01.2014 11:07 298/2013 Zarządzenie nr 298/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości stałej zaliczki na wydatki bieżące dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów w Ustroniu
07.01.2014 11:03 297/2013 Zarządzenie nr 297/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego placówki oświatowej na rok szkolny 2013/2014
07.01.2014 11:00 296/2013 Zarządzenie nr 296/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości należności przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w samorządowej jednostce sektora finansów publicznych z tytułu podróży służbowej krajowej lub zagranicznej
07.01.2014 10:56 295/2013 Zarządzenie nr 295/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości należności przysługującej pracownikowi zatrudnionemu w Urzędzie Miasta z tytułu podróży służbowej krajowej lub zagranicznej
07.01.2014 10:46 294/2013 Zarządzenie nr 294/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Ustroń na rok 2014
07.01.2014 10:33 293/2013 Zarządzenie nr 293/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
07.01.2014 10:22 292/2013 Zarządzenie nr 292/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu Miasta i jednostki Urzędu Miasta
02.01.2014 08:00 291/2013 Zarządzenie nr 291/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
31.12.2013 13:15 290/2013 Zarządzenie nr 290/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2013
31.12.2013 13:10 289/2013 Zarządzenie nr 289/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2013

1 2 3 4 5 6 następna