Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2013 13:05 288/2013 Zarządzenie nr 288/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów znajdujących się w ewidencjach prowadzonych przez Urząd Miasta Ustroń
31.12.2013 12:56 287/2013 Zarządzenie nr 287/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2013 w zakresie dotacji
31.12.2013 12:47 286/2013 Zarządzenie nr 286/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2013
27.12.2013 09:14 285/2013 Zarządzenie nr 285/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz ustalenie regulaminu pracy
27.12.2013 09:10 284/2013 Zarządzenie nr 284/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Ustroń
27.12.2013 09:05 283/2013 Zarządzenie nr 283/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego na rok 2014
27.12.2013 08:56 282/2013 Zarządzenie nr 282/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uzupełnienia komisji likwidacyjnej i przeprowadzenie likwidacji środków trwałych i wyposażenia zaewidencjonowanych w Urzędzie Miasta Ustroń
27.12.2013 08:40 281/2013 Zarządzenie nr 281/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji weksli i deklaracji wekslowych w Urzędzie Miasta Ustroń
20.12.2013 11:31 280/2013 Zarządzenie nr 280/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
20.12.2013 11:28 279/2013 Zarządzenie nr 279/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku rolnego w 2014 roku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna