Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2013 09:34 268/2013 Zarządzenie nr 268/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń
19.12.2013 09:29 267/2013 Zarządzenie nr 267/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej na rok 2013
19.12.2013 09:21 266/2013 Zarządzenie nr 266/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2013
19.12.2013 09:12 265/2013 Zarządzenie nr 265/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2013 w zakresie dotacji
18.12.2013 09:01 264/2013 Zarządzenie nr 264/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
17.12.2013 08:05 263/2013 Zarządzenie nr 263/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2013
16.12.2013 14:29 262/2013 Zarządzenie nr 262/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
16.12.2013 14:23 261/2013 Zarządzenie nr 261/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia I edycji otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie objętym uchwałą nr XXXVII/404/2013 Rady Miasta Ustroń z dnia 31 października 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
16.12.2013 14:11 260/2013 Zarządzenie nr 260/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie sprawdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Miasta Ustroń w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.
16.12.2013 14:02 259/2013 Zarządzenie nr 259/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za miejsca postojowe na parkingach stanowiących własność Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna