Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.12.2013 13:34 258/2013 Zarządzenie nr 258/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2013
28.11.2013 09:53 257/2013 Zarządzenie nr 257/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2013/2014
28.11.2013 09:48 256/2013 Zarządzenie nr 256/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczenia dotacji
28.11.2013 09:35 255/2013 Zarządzenie nr 255/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących uchwalenia strategii Miasta Ustroń na lata 2013 - 2020
28.11.2013 09:24 254/2013 Zarządzenie nr 254/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
28.11.2013 09:19 253/2013 Zarządzenie nr 253/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej
28.11.2013 09:13 252/2013 Zarządzenie nr 252/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2014
28.11.2013 09:10 251/2013 Zarządzenie nr 251/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
28.11.2013 09:04 250/2013 Zarządzenie nr 250/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013
28.11.2013 09:00 249/2013 Zarządzenie nr 249/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna