Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.11.2013 09:23 248/2013 Zarządzenie nr 248/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym.
21.11.2013 09:15 247/2013 Zarządzenie nr 247/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zaopiniowania rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2013/2014.
21.11.2013 09:12 246/2013 Zarządzenie nr 246/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku rolnego w 2014 roku.
21.11.2013 09:10 245/2013 Zarządzenie nr 245/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014.
21.11.2013 09:08 244/2013 Zarządzenie nr 244/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
21.11.2013 09:02 243/2013 Zarządzenie nr 243/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2013.
21.11.2013 09:00 242/2013 Zarządzenie nr 242/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń.
21.11.2013 08:54 241/2013 Zarządzenie nr 241/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2014.
15.11.2013 09:17 240/2013 Zarządzenie nr 240/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego placówki oświatowej na rok szkolny 2013/2014.
15.11.2013 09:15 239/2013 Zarządzenie nr 239/2013 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla miasta Ustroń.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna