Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.03.2016 08:27 IGG.6733.00011.2016.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.03.2016 12:40 IGG.6733.00003.2016.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
03.03.2016 13:24 IGG.6733.00009.2016.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
08.02.2016 10:58 IGG.6733.00003.2016.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
02.02.2016 09:12 IGG.6733.00048.2015.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
27.01.2016 08:05 IGG.6733.00048.2015.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
21.01.2016 07:50 IGG.6721.00002.2014.JGA O G Ł O S Z E N I E o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy uzdrowiskowej „A” miasta Ustroń
20.01.2016 09:20 IGG.6733.00047.2015.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
15.01.2016 08:28 IGG.6733.00047.2015.JGA OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o dokonaniu uzgodnień z organami współdziałającymi przy wydawaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
07.01.2016 08:06 IGG.6721.00001.2015.JGA OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna