Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.09.2023 12:44 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do urządzeń kanalizacyjnych Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu - stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Ustroniu przy ul. Sportowej 17, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z fermy drobiu w Goleszowie przy ul. Ławki 20
09.11.2021 10:02 GL.ZUZ.2.4100.15.2021.EN Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych w Ustroniu - studni S-1, zlokalizowanej na działce nr ewid. 5014/64 obręb 0004 Ustroń.
09.11.2021 09:20 GL.ZUZ.2.4100.14.2021.EN Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochrony bezpośredniej dla ujęcia wód podziemnych w Ustroniu - studni S-1, zlokalizowanej na działce nr ewid. 3319/32 obręb 0004 Ustroń.
05.11.2021 09:22 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące pod dnem potoku Skalica
25.05.2021 09:24 Okresowa ocena jakości wody za rok 2020 dla miasta Ustroń
06.06.2018 09:40 Analiza stanu gospodarki odpadami w Mieście Ustroń za 2017 rok
08.12.2017 12:02 WOOŚ.442.2.2016 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródlo energii jądrowej w miejscowości Dukovany".
01.03.2013 13:34 Wyciąg z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
20.12.2012 10:14 Ogłoszenie dotyczące ponownej licytacji drewna opałowego z ul. Folwarcznej w Ustroniu.
04.12.2012 13:38 Ogłoszenie dotyczące licytacji drewna opałowego z ul. Folwarcznej.

1 2 następna