Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2014 11:08 267/2014 Zarządzenie nr 267/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2014/2015
25.11.2014 11:00 266/2014 Zarządzenie nr 266/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę terenu z przeznaczeniem na skład opałowy oraz najem pomieszczeń z przeznaczeniem na usługi, znajdujących sie na ul. Kościelnej w Ustroniu
25.11.2014 10:55 265/2014 Zarządzenie nr 265/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miasta Ustroń
25.11.2014 10:49 264/2014 Zarządzenie nr 264/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2015
25.11.2014 10:44 263/2014 Zarządzenie nr 263/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
25.11.2014 10:41 262/2014 Zarządzenie nr 262/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
25.11.2014 10:36 261/2014 Zarządzenie nr 261/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2014 w zakresie dotacji
13.11.2014 09:14 260/2014 Zarządzenie nr 260/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie aktualizacji wzorów podpisu osób upoważnionych do kontroli merytorycznej, funkcjonalno-rachunkowej, zatwierdzania dokumentów finansowych oraz innych dokumentów
13.11.2014 09:05 259/2014 Zarządzenie nr 259/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2014
07.11.2014 08:47 258/2014 Zarządzenie nr 258/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2014

1 2 3 4 5 6 następna