Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2014 11:16 257/2014 Zarządzenie nr 257/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do spraw postępowania z dokumentami z wyborów do Parlamanetu Europejskiego przprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r.
06.11.2014 11:12 256/2014 Zarządzenie nr 256/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wysokości kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego
06.11.2014 10:55 255/2014 Zarządzenie nr 255/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2014/2015
06.11.2014 10:46 254/2014 Zarządzenie nr 254/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wyników przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami oraz organizacji pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały aktu prawa miejscowego w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń
28.10.2014 11:20 253/2014 Zarządzenie nr 253/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących uchwalenia "Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
28.10.2014 11:13 252/2014 Zarządzenie nr 252/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie uzupełnienia komisji likwidacyjnej i przeprowadzenie likwidacji środków trwałych i wyposażenia zaewidencjonowanych w Urzędzie Miasta Ustroń
28.10.2014 11:10 251/2014 Zarządzenie nr 251/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego placówki oświatowej na rok szkolny 2014/2015
28.10.2014 11:07 250/2014 Zarządzenie nr 250/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie wniosków z przeprowadzonych konultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących uchwalenia Statutu Miasta Ustroń
28.10.2014 11:05 249/2014 Zarządzenie nr 249/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
28.10.2014 11:03 248/2014 Zarządzenie nr 248/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie nagród i wyróżnień za osiagnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna