Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.10.2014 10:25 237/2014 Zarządzenie nr 237/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej
28.10.2014 10:22 236/2014 Zarządzenie nr 236/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
28.10.2014 10:18 235/2014 Zarządzenie nr 235/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 20 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014
27.10.2014 09:04 228a/2014 Zarządzenie nr 228a/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014
22.10.2014 10:56 234/2014 Zarządzenie nr 234/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Ustroń
22.10.2014 10:52 233/2014 Zarządzenie nr 233/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały aktu prawa miejscowego w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Ustroń
22.10.2014 10:47 232/2014 Zarządzenie nr 232/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Ustroń
22.10.2014 10:43 231/2014 Zarządzenie nr 231/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i zmiany planu finansowego na rok 2014
22.10.2014 10:38 230/2014 Zarządzenie nr 230/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i planu finansowego na rok 2014 w zakresie dotacji
22.10.2014 10:33 229/2014 Zarządzenie nr 229/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 października 2014 r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej na rok 2014

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna