Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2014 10:41 228/2014 Zarządzenie nr 228/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zaopiniowania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i harmonogramu dyżurów aptek na terenie Miasta Ustroń na 2015 rok
16.10.2014 10:38 227/2014 Zarządzenie nr 227/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 października 2014 r. w sprawie sprawdzenia projektu taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków
16.10.2014 10:35 226/2014 Zarządzenie nr 226/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2014/2015
16.10.2014 10:32 225/2014 Zarządzenie nr 225/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury "Oceny ryzyka zawodowego" w Urzędzie Miasta Ustroń
10.10.2014 08:32 224/2014 Zarządzenie nr 224/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 1 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia aneksów do arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok szkolny 2014/2015
09.10.2014 11:53 223/2014 Zarządzenie nr 223/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 26 września 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2014
08.10.2014 08:47 222/2014 Zarządzenie nr 222/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 września 2014 r. w sprawie udziału w powiatowym, dwuszczeblowym ćwiczeniu obronnym pk. "Iskra 2014" w dniu 6 października 2014 r.
08.10.2014 08:44 221/2014 Zarządzenie nr 221/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej
08.10.2014 08:40 220/2014 Zarządzenie nr 220/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zaopiniowania aneksu do rocznego planu łowieckiego na rok gospodarczy 2014/2015
08.10.2014 08:37 219/2014 Zarządzenie nr 219/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 24 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących uchwalenia Statutu Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna