Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.09.2014 08:42 218/2014 Zarządzenie nr 218/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu "Kolei Linowej Czantoria" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu
23.09.2014 10:47 217/2014 Zarządzenie nr 217/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sparwie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu "Kolei Linowej Czantoria" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu
23.09.2014 10:43 216/2014 Zarządzenie nr 216/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 września 2014 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
23.09.2014 10:38 215/2014 Zarządzenie nr 215/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 września 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie "Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015"
23.09.2014 10:31 214/2014 Zarządzenie nr 214/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 września 2014 r. w sprawie przyznania Srebnej Cieszynianki - Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2014
23.09.2014 10:28 213/2014 Zarządzenie nr 213/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Ustroń w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
23.09.2014 10:24 212/2014 Zarządzenie nr 212/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 września 2014 r. w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego
23.09.2014 10:22 211/2014 Zarządzenie nr 211/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 września 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Ustroń do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania
23.09.2014 10:20 210/2014 Zarządzenie nr 210/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na rok 2015
23.09.2014 10:18 209/2014 Zarządzenie nr 209/2014 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku rolnego w 2015 roku

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna