Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2014 13:01 L/538/2014 UCHWAŁA NR L/538/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
06.11.2014 12:52 L/537/2014 UCHWAŁA NR L/537/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2015 roku
06.11.2014 12:51 L/536/2014 UCHWAŁA NR L/536/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2015 roku
06.11.2014 12:50 L/535/2014 UCHWAŁA NR L/535/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015
06.11.2014 12:48 L/534/2014 UCHWAŁA NR L/534/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
06.11.2014 12:46 L/533/2014 UCHWAŁA NR L/533/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
06.11.2014 12:43 L/532/2014 UCHWAŁA NR L/532/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014
03.10.2014 12:14 XLIX/531/2014 UCHWAŁA NR XLIX/531/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2014 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie miasta Ustroń w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
03.10.2014 12:09 XLIX/530/2014 UCHWAŁA NR XLIX/530/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2014 r. w sprawie przyznania Srebrnej Cieszynianki- Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2014
03.10.2014 12:03 XLIX/529/2014 UCHWAŁA NR XLIX/529/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o nieodpłatne przekazanie nieruchomości oznaczonej numerem 2789/11

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna