Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2014 12:02 XLIX/528/2014 UCHWAŁA NR XLIX/528/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
03.10.2014 12:01 XLIX/527/2014 UCHWAŁA NR XLIX/527/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
03.10.2014 12:00 XLIX/526/2014 UCHWAŁA NR XLIX/526/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na rok 2015
03.10.2014 11:59 XLIX/525/2014 UCHWAŁA NR XLIX/525/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i podatku rolnego w 2015 roku
03.10.2014 11:32 XLIX/524/2014 UCHWAŁA NR XLIX/524/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015
03.10.2014 10:17 XLIX/523/2014 UCHWAŁA NR XLIX/523/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
03.10.2014 10:15 XLIX/522/2014 UCHWAŁA NR XLIX/522/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
03.10.2014 10:13 XLIX/521/2014 UCHWAŁA NR XLIX/521/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014
05.09.2014 16:00 XLVIII/520/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/520/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ustania członkostwa oraz powołania członka stałej Komisji Uzdrowiskowej
05.09.2014 15:59 XLVIII/519/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/519/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna