Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.09.2014 15:58 XLVIII/518/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/518/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Ustroniu
05.09.2014 15:57 XLVIII/517/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/517/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Ustroń na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021
05.09.2014 15:55 XLVIII/516/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/516/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
05.09.2014 15:54 XLVIII/515/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/515/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zaopiniowania „Propozycji planu Aglomeracji Ustroń"
05.09.2014 15:52 XLVIII/514/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/514/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
05.09.2014 15:51 XLVIII/513/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/513/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
05.09.2014 15:50 XLVIII/512/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/512/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów w opłacie targowej
05.09.2014 15:49 XLVIII/511/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/511/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
05.09.2014 15:23 XLVIII/510/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/510/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
05.09.2014 15:21 XLVIII/509/2014 UCHWAŁA NR XLVIII/509/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna