Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.07.2014 15:16 XLVII/508/2014 UCHWAŁA NR XLVII/508/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej wraz z odpowiedzią na skargę
25.07.2014 15:15 XLVII/507/2014 UCHWAŁA NR XLVII/507/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
25.07.2014 15:14 UCHWAŁA NR XLVII/506/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
25.07.2014 15:06 XLVII/505/2014 UCHWAŁA NR XLVII/505/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
03.07.2014 14:59 XLVI/504/2014 UCHWAŁA NR XLVI/504/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w uchwale Nr XLII/449/2014 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 marca 2014 r.
03.07.2014 14:58 XLVI/503/2014 UCHWAŁA NR XLVI/503/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres od lipca do października 2014 r.
03.07.2014 14:56 XLVI/502/2014 UCHWAŁA NR XLVI/502/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli
03.07.2014 14:55 XLVI/501/2014 UCHWAŁA NR XLVI/501/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia stanowiska dokumentacyjnego „Kamieniołom Skalica” zlokalizowanego na terenie Miasta Ustroń
03.07.2014 14:54 XLVI/500/2014 UCHWAŁA NR XLVI/500/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Ustroń na lata 2014 – 2020
03.07.2014 14:53 XLVI/499/2014 UCHWAŁA NR XLVI/499/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Miasta Ustroń na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna