Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.07.2014 14:51 NR XLVI/498/2014 UCHWAŁA NR XLVI/498/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
03.07.2014 14:12 XLVI/497/2014 UCHWAŁA NR XLVI/497/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
03.07.2014 14:11 XLVI/496/2014 UCHWAŁA NR XLVI/496/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
03.07.2014 14:10 XLVI/495/2014 UCHWAŁA NR XLVI/495/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
03.07.2014 14:09 XLVI/494/2014 UCHWAŁA NR XLVI/494/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
03.07.2014 14:08 XLVI/493/2014 UCHWAŁA NR XLVI/493/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
03.07.2014 14:07 XLVI/492/2014 UCHWAŁA NR XLVI/492/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń
03.07.2014 14:06 XLVI/491/2014 UCHWAŁA NR XLVI/491/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu
03.07.2014 14:04 UCHWAŁA NR XLVI/490/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
03.07.2014 14:02 XLVI/489/2014 UCHWAŁA NR XLVI/489/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna