Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.11.2011 11:44 Uchwała Nr XII/125/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 października 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości,podatku rolnym,podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011r.
09.11.2011 11:36 Uchwała Nr XI/114/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 września 2011r. zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości,podatku rolnym,podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011r.
28.07.2011 14:36 Uchwała Nr IX/95/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku lesnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011r.
28.07.2011 14:32 Uchwała Nr VIII/74/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011r.
17.05.2011 12:43 Uchwała Nr VII/58/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości , podatku rolnym , podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011r.
17.05.2011 12:41 Uchwała Nr IV/28/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości , podatku rolnym , podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011r.
18.01.2011 09:15 Uchwała NR III/21/10 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości ,podatku rolnym , podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011r.
09.12.2010 13:05 UCHWAŁA NR XLIX/568/2010 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 październik 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2011