Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.01.2011 13:37 III/16/10 Uchwała NR III/16/10 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie prawa użytkowania nieruchomości i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania
14.01.2011 13:35 III/15/10 Uchwała NR III/15/10 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
14.01.2011 13:33 NR III/14/10 Uchwała NR III/14/10 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiących własność gminy do oddania w dzierżawę, najem na czas oznaczony do 3 lat
14.01.2011 13:16 III/13/10 Uchwała NR III/13/10 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej
13.01.2011 08:14 III/12/10 Uchwała NR III/12/10 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu miasta na rok 2010.
13.01.2011 07:47 III/11/10 Uchwała NR III/11/10 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010 r.
16.12.2010 11:30 II/10/2010 UCHWAŁA NR II/10/10 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 13 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących i członków stałych komisji Rady Miasta Ustroń
16.12.2010 11:14 II/9/10 UCHWAŁA NR II/9/10 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Ustroń
16.12.2010 10:53 II/8/10 UCHWAŁA NR II/8/10 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie złożenia ślubowania przez Burmistrza Miasta Ustroń
10.12.2010 14:28 I/7/10 Uchwała NR I/7/10 Rady Miasta Ustroń z dnia 1 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zwolnień w opłacie

poprzednia 1 2 3 następna