Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.12.2011 13:57 K / 73 / 2011 73 Zakup wraz z transportem soli kamiennej drogowej gatunek DR – niezbrylającej dla Miasta Ustroń w ilości 150 ton.
09.12.2011 14:47 K / 72 / 2011 72 Zastępstwo inwestycyjne na zadaniach: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kamieniec w Ustroniu” oraz „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Długiej w Ustroniu - etap II”
28.11.2011 15:42 K / 71 / 2011 71 Dostawa umundurowania bojowego i koszarowego
28.11.2011 15:39 K / 70 / 2011 70 Dostawa sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych na cele ochrony przeciwpożarowej Miasta Ustroń
09.11.2011 11:16 MDK / K / 01 / 2011 1 MDK Dostawa sprzętu audio dla Miejskiego Domu Kultury w Ustroniu
04.11.2011 14:35 K / 69 / 2011 69 Przeprowadzenie zajęć artystycznych w Przedszkolu nr 4 w ramach - Będe euro przedszkolakiem
04.11.2011 14:29 K / 68 / 2011 68 Przeprowadzenie zajęć dla dzieci klas I-III z trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją w Szkole Podstawowej nr 2 w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III”
24.10.2011 14:59 K / 67 / 2011 67 Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dróg gminnych i powiatowych w mieście Ustroń
24.10.2011 14:27 K / 66 / 2011 66 Budowa oświetlenia na ulicy Andrzeja Brody w Ustroniu
24.10.2011 14:17 K / 65 / 2011 65 Budowa oświetlenia na ulicy Siewnej i Choinkowej w Ustroniu

1 2 3 4 5 6 następna