Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.05.2011 13:42 K / 31 / 2011 31 Odnowienie oznakowania poziomego na drogach miejskich i powiatowych w Ustroniu w 2011 roku.
13.05.2011 12:46 K / 30 / 2011 30 Utwardzenie działek stanowiących komunikację wewnętrzną przy ul. A. Brody w Ustroniu
13.05.2011 12:34 K / 29 / 2011 29 Remont odwodnienia na odcinku ul. Bładnicka – Łączna w Ustroniu
05.05.2011 09:13 K / 28 / 2011 28 Dostawa i montaż serwera bazodanowego dla Urzędu Miasta w Ustroniu
18.03.2011 13:41 K / 27 / 2011 27 Zastępstwo inwestycyjne na zadaniu budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Zabytkowa, Baranowa, Skoczowska i Wodna w Ustroniu
16.03.2011 12:27 K / 26 / 2011 26 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Przebudowa skrzyżowania ulic Daszyńskiego, Strażackiej i Kościelnej wraz z przyległą infrastrukturą drogową na rondo oraz przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną Osiedla Cieszyńskiego w Ustroniu”
11.03.2011 14:58 K / 25 / 2011 25 Dokończenie prac nad zmianami fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
09.03.2011 13:04 P7 / K / 01 / 2011 P7 01 Ocieplenie stropodachu w budynku Przedszkola nr 7 w Ustroniu
21.02.2011 13:33 K / 24 / 2011 24 Sukcesywny zakup materiału kamiennego dla Miasta Ustroń w 2011r.
16.02.2011 12:05 K / 23 / 2011 23 Dokończenie prac nad zmianami fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna