Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2011 10:00 ZP / 63 / 2011 63 Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją, z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, dla dzieci z trudnościami matematycznymi i rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej nr 2
28.12.2011 09:59 Z / 62 / 201 62 Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją, z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, dla dzieci z trudnościami matematycznymi i rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej nr 6
28.12.2011 09:58 ZP / 61 / 2011 61 Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją oraz gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 5
28.12.2011 09:57 ZP / 60 / 2011 60 Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć: z logopedii i gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 3
28.12.2011 09:56 ZP / 59 / 2011 59 Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć: dla dzieci klas I-III z trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej i rozwijających zdolności matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej nr 1
01.12.2011 13:16 ZP / 58 / 2011 58 Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Miasta Ustroń oraz jednostek organizacyjnych w 2012 roku
30.11.2011 12:46 ZP / 57 / 2011 57 Dostawa elementów i urządzeń instalacyjnych dla kotłowni w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu
30.11.2011 12:44 ZP / 55 / 2011 55 Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją, z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, dla dzieci z trudnościami matematycznymi i rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej nr 2 w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III
29.11.2011 14:31 ZP / 56 / 2011 56 Dostawa Energii Elektrycznej
23.11.2011 10:54 ZP / 54 / 2011 54 Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją, z logopedii, gimnastyki korekcyjnej, dla dzieci z trudnościami matematycznymi i rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej nr 6 w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III

1 2 3 4 5 6 następna