Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.11.2011 09:33 ZP / 53 / 2011 53 Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją oraz gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III
17.11.2011 12:42 ZP / 52 / 2011 52 Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć: z logopedii i gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III
17.11.2011 12:40 ZP / 51 / 2011 51 Dostawa pomocy dydaktycznych do zajęć: dla dzieci klas I-III z trudnościami w czytaniu, pisaniu i dysleksją, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej i rozwijających zdolności matematyczno-przyrodnicze w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach projektu Indywidualizacja nauczania w ustrońskich szkołach podstawowych w klasach I-III
16.11.2011 14:18 ZP / 50 / 2011 50 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 2.060.000,00 zł.
14.11.2011 15:26 ZP / 49 / 2011 49 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków w rejonie ulicy Długiej w Ustroniu - etap II
14.11.2011 15:19 ZP / 47 / 2011 47 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kamieniec w Ustroniu
10.11.2011 13:23 ZP / 48 / 2011 48 Dostawa kotła i elementów instalacyjnych dla kotłowni w Przedszkolu nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu
20.10.2011 12:45 ZP / 46 / 2011 46 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków przy ulicy Kwiatowej w Ustroniu
05.10.2011 14:10 ZP / 45 / 2011 45 Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego złotowego w wysokości 2.060.000,00 zł przeznaczonego na realizację inwestycji miejskich.
22.09.2011 15:05 ZP / 44 / 2011 44 Zimowe utrzymanie dróg i chodników miejskich i powiatowych w Ustroniu w latach 2011 - 2012

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna