Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.07.2011 13:38 ZP / 33 / 2011 33 Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie Miasta Ustroń
04.07.2011 14:56 ZP / 32 / 2011 32 Wykonanie wewnętrznej windy w budynku Przedszkola nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu
29.06.2011 14:31 ZP / 31 / 2011 31 „Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 6 im. J. Kreta w Ustroniu Nierodzimiu wraz z przebudową dachu i modernizacją kotłowni gazowej” – wymiana stolarki okiennej w elewacji zachodniej
08.06.2011 13:05 ZP / 30 / 2011 30 Modernizacja placu zabaw w Parku Kuracyjnym i w Parku Kościuszki w Ustroniu
06.06.2011 12:57 ZP / 29 / 2011 29 Termomodernizacja obiektu Szkoły Podstawowej nr 6 im. J. Kreta w Ustroniu Nierodzimiu wraz z przebudową dachu i modernizacją kotłowni gazowej - wymiana stolarki okiennej w elewacji zachodniej
02.06.2011 15:06 ZP / 28 / 2011 28 Bieżące utrzymanie dróg i ulic miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustronia w 2011r
12.05.2011 14:30 ZWR / ZP / 02 / 2011 Wykonanie robót dodatkowych, nie przewidzianych w projekcie techniczno budowlanym i nie ujętych w kosztorysie inwestorskim i ofertowym dotyczących robót drogowych na zadaniu: Budowa ulicy zbiorczej łączącej ulicę Andrzeja Brody z ulicą Partyzantów w Ustroniu etap II.
12.05.2011 12:07 ZP / 27 / 2011 27 Remont przewodów kominowych w budynku przy ul. 3 Maja 16 w Ustroniu
10.05.2011 13:56 ZP / 26 / 2011 26 Zakupy do oczyszczalni ścieków w Ustroniu - dostawa pomp zapasowych i wirników
10.05.2011 13:49 ZP / 25 / 2011 25 Zakupy do oczyszczalni ścieków w Ustroniu - dostawa pompy śrubowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna