Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2015 08:18 XII/141/2015 UCHWAŁA NR XII/141/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Miasta Ustroń na lata 2016- 2020
04.12.2015 08:17 XII/139/2015 UCHWAŁA NR XII/139/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość
04.12.2015 08:17 XII/140/2015 UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ustroń na lata 2016-2020
04.12.2015 08:16 XII/138/2015 UCHWAŁA NR XII/138/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Miasta Ustroń
04.12.2015 08:15 XII/137/2015 UCHWAŁA NR XII/137/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
04.12.2015 08:14 XII/136/2015 UCHWAŁA NR XII/136/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04.12.2015 08:13 XII/135/2015 UCHWAŁA NR XII/135/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
04.12.2015 08:12 XII/134/2015 UCHWAŁA NR XII/134/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłat
04.12.2015 08:11 XII/133/2015 UCHWAŁA NR XII/133/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miasta Ustroń
04.12.2015 08:10 XII/131/2015 UCHWAŁA NR XII/131/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna