Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.12.2015 08:10 XII/132/2015 UCHWAŁA NR XII/132/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania, a także terminu i sposobu rozliczania dotacji
04.12.2015 08:09 XII/130/2015 UCHWAŁA NR XII/130/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
04.12.2015 08:08 XII/129/2015 UCHWAŁA NR XII/129/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016
04.12.2015 08:07 XII/128/2015 UCHWAŁA NR XII/128/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
04.12.2015 08:05 XII/127/2015 UCHWAŁA NR XII/127/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do Projektu pozakonkursowego pod nazwą „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020
06.11.2015 10:36 XI/126/2015 UCHWAŁA NR XI/126/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Cieszynie na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
06.11.2015 10:35 XI/125/2015 UCHWAŁA NR XI/125/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej na kadencję od 2016 r. do 2019 r.
06.11.2015 10:34 XI/124/2015 UCHWAŁA NR XI/124/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach wraz z odpowiedzią na skargę
06.11.2015 10:32 XI/123/2015 UCHWAŁA NR XI/123/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania wyróżnienia „Za zasługi dla Miasta Ustronia” dla pani Alicji Adamczyk w związku z Jubileuszem 35. lecia istnienia Chóru Katolickiego „AVE”
06.11.2015 10:30 XI/122/2015 UCHWAŁA NR XI/122/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna