Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2015 10:21 XI/121/2015 UCHWAŁA NR XI/121/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.
06.11.2015 10:20 XI/120/2015 UCHWAŁA NR XI/120/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu przy ul. Stawowej
06.11.2015 10:19 XI/119/2015 UCHWAŁA NR XI/119/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny i ustanowienie służebności
06.11.2015 09:59 XI/118/2015 UCHWAŁA NR XI/118/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na gruncie gminnym
06.11.2015 09:58 XI/117/2015 UCHWAŁA NR XI/117/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
06.11.2015 09:53 XI/116/2015 UCHWAŁA NR XI/116/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie Miasta Ustroń
06.11.2015 09:52 XI/115/2015 UCHWAŁA NR XI/115/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2016 roku
06.11.2015 09:51 XI/114/2015 UCHWAŁA NR XI/114/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2016 roku
06.11.2015 09:50 XI/113/2015 UCHWAŁA NR XI/113/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2016
06.11.2015 09:49 XI/112/2015 UCHWAŁA NR XI/112/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna