Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2015 09:48 XI/111/2015 UCHWAŁA NR XI/111/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
06.11.2015 09:42 XI/110/2015 UCHWAŁA NR XI/110/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015
06.11.2015 09:40 XI/109/2015 UCHWAŁA NR XI/109/2015 RADY MASTA USTROŃ z dnia 29 października 2015 r. Rady Masta Ustroń w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy uzdrowiskowej „A” miasta Ustroń
30.09.2015 15:22 X/108/2015 UCHWAŁA NR X/108/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
30.09.2015 15:20 X/107/2015 UCHWAŁA NR X/107/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 września 2015 r. w sprawie przyznania Lauru Gmin Ziemi Cieszyńskiej 2015 – Srebrnej Cieszynianki.
30.09.2015 15:18 X/106/2015 UCHWAŁA NR X/106/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zaliczenia ulicy Sanatoryjnej i ulicy Szpitalnej do kategorii dróg gminnych
30.09.2015 15:16 X/105/2015 UCHWAŁA NR X/105/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu działania
30.09.2015 15:14 X/104/2015 UCHWAŁA NR X/104/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 września 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Ustroń
30.09.2015 15:13 X/103/2015 UCHWAŁA NR X/103/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
30.09.2015 14:58 X/102/2015 UCHWAŁA NR X/102/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 września 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna