Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.09.2015 14:55 X/101/2015 UCHWAŁA NR X/101/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015
04.09.2015 16:42 IX/100/2015 UCHWAŁA NR IX/100/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
04.09.2015 16:41 IX/99/2015 UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wystąpienia z apelem do Marszałka Województwa Śląskiego w sprawie podjęcia działań zwiększających bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej nr 941 w granicach Miasta Ustroń
04.09.2015 16:39 IX/97/2015 UCHWAŁA NR IX/97/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Ustroń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
04.09.2015 16:39 IX/98/2015 UCHWAŁA NR IX/98/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniejaca uchwałę w sprawie powołania stałej Komisji Uzdrowiskowej oraz określenia przedmiotu działania
04.09.2015 16:38 IX/96/2015 UCHWAŁA NR IX/96/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ustroń udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków
04.09.2015 16:37 IX/95/2015 UCHWAŁA NR IX/95/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na gruncie gminnym
04.09.2015 16:36 IX/94/2015 UCHWAŁA NR IX/94/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
04.09.2015 16:35 IX/93/2015 UCHWAŁA NR IX/93/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
04.09.2015 16:33 IX/92/2015 UCHWAŁA NR IX/92/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej na terenie Miasta Ustroń

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna