Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.09.2015 16:28 IX/91/2015 UCHWAŁA NR IX/91/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/79/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
04.09.2015 16:27 IX/90/2015 UCHWAŁA NR IX/90/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
04.09.2015 16:23 IX/89/2015 UCHWAŁA NR IX/89/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
04.09.2015 16:18 IX/88/2015 UCHWAŁA NR IX/88/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015
06.07.2015 12:55 VIII/87/2015 UCHWAŁA NR VIII/87/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Ustroń w referendum ogólnokrajowym
06.07.2015 12:54 VIII/86/2015 UCHWAŁA NR VIII/86/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
06.07.2015 12:53 VIII/85/2015 UCHWAŁA NR VIII/85/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
06.07.2015 12:52 VIII/84/2015 UCHWAŁA NR VIII/84/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
06.07.2015 12:51 VIII/83/2015 UCHWAŁA NR VIII/83/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu
06.07.2015 12:50 VIII/82/2015 UCHWAŁA NR VIII/82/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Ustroń

poprzednia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 następna