Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2015 12:49 VIII/81/2015 UCHWAŁA NR VIII/81/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zaopiniowania "Propozycji planu Aglomeracji Skoczów"
06.07.2015 12:48 VIII/80/2015 UCHWAŁA NR VIII/80/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia służebności na gruncie gminnym
06.07.2015 12:47 VIII/79/2015 UCHWAŁA NR VIII/79/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej
06.07.2015 12:46 VIII/78/2015 UCHWAŁA NR VIII/78/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
06.07.2015 12:45 VIII/77/2015 UCHWAŁA NR VIII/77/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Ustroń, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta
06.07.2015 12:43 VIII/76/2015 UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Ustroń za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
06.07.2015 12:42 VIII/75/2015 UCHWAŁA NR VIII/75/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
06.07.2015 10:51 VIII/74/2015 UCHWAŁA NR VIII/74/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
06.07.2015 10:50 VIII/73/2015 UCHWAŁA NR VIII/73/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
06.07.2015 10:49 VIII/72/2015 UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

poprzednia 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 następna