Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2015 10:28 VIII/71/2015 UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
06.07.2015 10:09 VIII/70/2015 UCHWAŁA NR VIII/70/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015
08.06.2015 12:56 VII/69/2015 UCHWAŁA NR VII/69/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta Ustroń uprawnienia do ustalania wysokości opłat
08.06.2015 12:54 VII/68/2015 UCHWAŁA NR VII/68/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Ustroń
08.06.2015 12:38 VII/67/2015 UCHWAŁA NR VII/67/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości stanowiącej współwłasność Miasta Ustroń
08.06.2015 12:30 VII/66/2015 UCHWAŁA NR VII/66/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze kupna
08.06.2015 12:14 VII/65/2015 UCHWAŁA NR VII/65/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - drzewa rosnącego na terenie Miasta Ustroń
08.06.2015 12:08 VII/64/2015 UCHWAŁA NR VII/64/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody - drzew rosnących na terenie Miasta Ustroń
08.06.2015 12:05 VII/63/2015 UCHWAŁA NR VII/63/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej
08.06.2015 12:03 VII/62/2015 UCHWAŁA NR VII/62/2015 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 28 maja 2015 r. zmieniająca uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna