Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2011 15:25 XV/167/2011 UCHWAŁA NR XV/167/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzaju świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
30.12.2011 15:24 XV/166/2011 UCHWAŁA NR XV/166/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany w statucie Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Ustroniu
30.12.2011 15:23 XV/161/2011 UCHWAŁA NR XV/161/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
30.12.2011 15:22 XV/160/2011 UCHWAŁA NR XV/160/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
30.12.2011 15:21 XV/159/2011 UCHWAŁA NR XV/159/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej w roku 2012
30.12.2011 15:20 XV/157/2011 UCHWAŁA NR XV/157/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2012
08.12.2011 14:47 XIV/156/2011 UCHWAŁA NR XIV/156/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Nierodzim
08.12.2011 14:46 XIV/155/2011 UCHWAŁA NR XIV/155/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Lipowiec
08.12.2011 14:42 XIV/154/2011 UCHWAŁA NR XIV/154/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Hermanice
08.12.2011 14:36 XIV/153/2011 UCHWAŁA NR XIV/153/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Zawodzie

1 2 3 4 5 6 następna