Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2011 14:33 XIV/152/2011 UCHWAŁA NR XIV/152/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Dolny
08.12.2011 14:31 XIV/151/2011 UCHWAŁA NR XIV/151/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Centrum
08.12.2011 14:30 XIV/150/2011 UCHWAŁA NR XIV/150/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Ustroń Górny
08.12.2011 14:29 XIV/149/2011 UCHWAŁA NR XIV/149/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Poniwiec
08.12.2011 14:06 XIV/148/2011 UCHWAŁA NR XIV/148/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Polana
08.12.2011 14:05 XIV/147/2011 UCHWAŁA NR XIV/147/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
08.12.2011 14:03 XIV/145/2011 UCHWAŁA NR XIV/145/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń
08.12.2011 14:01 XIV/140/2011 UCHWAŁA NR XIV/140/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
08.12.2011 14:00 XIV/138/2011 UCHWAŁA NR XIV/138/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny
08.12.2011 13:59 XIV/137/2011 UCHWAŁA NR XIV/137/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna