Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.12.2011 13:58 XIV/136/2011 UCHWAŁA NR XIV/136/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej na rok 2012
08.12.2011 13:56 XIV/135/2011 UCHWAŁA NR XIV/135/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości i podatku rolnego w roku 2012
08.12.2011 13:55 XIV/134/2011 UCHWAŁA NR XIV/134/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
07.11.2011 09:40 XII/127/2011 UCHWAŁA NR XII/127/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń w rejonie ulic Cieszyńskiej, Stawowej, Tartacznej, Spółdzielczej, Daszyńskiego, Strażackiej, Ogrodowej, A. Brody oraz projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. A. Brody z ul. Cieszyńską
07.11.2011 09:37 XII/126/2011 UCHWAŁA NR XII/126/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń w rejonie ulic A.Brody, Grażyńskiego, al. Legionów, Parkowej, Hutniczej, 3 Maja, Partyzantów oraz projektowanego odcinka ulicy zbiorczej łączącej ul. Partyzantów z ul. A.Brody
07.11.2011 09:35 XII/125/2011 UCHWAŁA NR XII/125/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 27 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011 r.
11.10.2011 15:36 XI/115/2011 UCHWAŁA NR XI/115/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
11.10.2011 15:35 XI/114/2011 UCHWAŁA NR XI/114/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 29 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej na 2011r.
31.08.2011 12:09 X/109/2011 UCHWAŁA NR X/109/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Ustroniu
31.08.2011 12:08 X/108/2011 UCHWAŁA NR X/108/2011 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta Ustroń w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna